กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

มาดูคลิปวีดีโอแนะนำ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี ถ่ายทำโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการค่ายภูมิวิศวฯ ลูกแม่ไทร ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดกำมะเชียร จ.สุพรรณบุรี