นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2561

หุ่นยนต์ผสมเครื่องดื่ม

คุณลักษณะ
———————————–
1. การทำงานของหน่วยประมวลผลหลักเป็นแบบ Multi Tasking ประมวลผลโดยชิป ATMega 2560 ที่ทรงพลัง
2. ระบบคิว รองรับคิวรอการสั่งงานได้มากที่สุดถึง 30 คิว
3. รับคำสั่งผ่านหน้าเว็บ หรือบราวเซอร์โทรศัพท์มือถือ
4. สามารถสั่งงานได้ถึงแม้ว่าเครื่องจะทำงานอื่นอยู่
5. การเคลื่อนที่ของตัวแพลตฟอร์ม มีการ Soft Start และ Soft Stop เพื่อป้องกันการกระชากทำให้น้ำหกเลอะเทอะ
6. ระบบอาณัติสัญญาณโดยใช้คลื่นสัญญาณ Bluetooth ที่สื่อสารระหว่างหน่วยประมวลผลหลัก ไปหน้าจอแสดงผลบนหน้าแพลตฟอร์ม
7. หน้าจอแสดงผลออกแบบให้มีการสอดแทรกรูปภาพเพื่อโฆษณาได้
8. มีระบบตรวจสอบสัญญาณอยู่ตลอดเวลา หากสัญญาณถูก รบกวน หรือหลุดจากการเชื่อมต่อ เครื่องจะทำงานของคิว ล่าสุดจนเสร็จและจะหยุดทำงานชั่วคราวจนกว่าสัญญาณจะเชื่อมต่อเป็นปกติ
9. บรรจุส่วนผสมได้ 14 ชนิด โดย 5 ชนิดทำงานโดยปั้ม และอีก 9 ชนิดโดยวาล์วจ่ายของเหลวครั้งละ 25 ml.