126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประมวลภาพถ่าย น้องๆนักศึกษาใหม่ มาชมการแสดงหุ่นยนต์ของคณะฯ มากันเยอะเชียว