ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ ได้รับรางวัล Special prize สิ่งประดิษฐ์ "ปั๊มน้ำพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงแบบเคลื่อนที่ได้"

ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ ได้รับรางวัล Special prize สิ่งประดิษฐ์ “ปั๊มน้ำพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงแบบเคลื่อนที่ได้” ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.

ในช่วงระหว่างวันที่ 3 -6 กุมภาพันธ์ 59 นี้ ที่ศูนย์การแสดง Bitec บางนา