รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มอบรางวัลทริปทัศนศึกษา Alibaba Exclusive Dream Trip

รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มอบรางวัลทริปทัศนศึกษา Alibaba Exclusive Dream Trip ณ สำนักงานใหญ่ Alibaba Group เมืองหางโจว ประเทศจีน พร้อมสนับสนุนค่าสมัครสมาชิก Gold Member และคอร์สอบรมการใช้งานบนแพลตฟอร์ม Alibaba รวมมูลค่ารางวัลกว่า 5 ล้านบาท

ให้แก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และโท กว่า 20 คน ซึ่งเป็นผู้ชนะการแข่งขัน “Young Ali Hero Competition” โดยในครั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีนักศึกษา Ken Lee สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลดังกล่าว