126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สิ่งดีๆในชีวิต... เริ่มต้นที่นี่

จุดเริ่มต้นของเรา คือฟันเฟืองตัวเล็กๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานอันเข้มแข็ง ด้วยพลังแห่งฟันเฟืองตัวเล็กๆเหล่านี้ ที่ทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราก้าวไปข้างหน้า

อยากเรียนวิศวะ ต้องได้เรียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจอยากเรียนวิศวฯ โดยผู้ที่สนใจไม่จำเป็นต้องจบสายวิทย์คณิตศาสตร์ จบสายศิลป์ ก็สามารถเรียนได้ เพราะเรามีโครงการปรับพื้นฐาน

ใครๆก็เลือก วิศวะหัวการค้า

ในยุคที่โลกใบนี้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี หากมีความฝัน อยากทันสมัย อยากสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่อยอดให้เป็นธุรกิจ หรือผู้ที่อยากพัฒนาด้านเทคโนโลยี ต้อง “วิศวะหัวการค้า”

สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่าง

เพื่อให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่ไม่ใช่แค่เพียงในตำราเรียน แต่เน้นสร้างทักษะจากประสบการณ์จริง ด้วยการผสมผสานความรู้ทางวิศวกรรมเข้ากับการบริหารจัดการแบบนักธุรกิจ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์

คณะยอดฮิตที่เด็กไทยหลายคนใฝ่ฝันอยากที่จะเรียน

สำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี เปิดสอนทั้งภาคปกติ และภาคเสาร์อาทิตย์แล้ววันนี้

วิศวะหัวการค้า

ก้าวสู่การเป็นวิศกรในยุคดิจิทัล สร้างธุรกิจ สร้างนวัตกรรม

นักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้ศาสตร์ของ AI, IoT และ Data Analytics

เลือกเส้นทางสู่วิศวกรมืออาชีพอนาคตไหนที่ใช่สำหรับคุณ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าในระบบราง, ยานยนต์ไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

Machine Learning, Fintech และ Blockchain

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ซัพพลายเชน, ระบบอัตโนมัติ, โลจิสติกส์ในระบบราง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฯ

Master of Engineering Program in Computer Engineering and Financial Technology

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ซีอีโอ เอ็มบีเอ)

Master of Engineering Program In Logistics Management (CEO MBA)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฯ

Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering and Financial Technology

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาโลจิสติกส์

Doctor of Philosophy Program in Logistics

1990

Year Found

1990

Electrical

1994

Computer

2003

Logistics

Work Integrated Learning

Work Integrated Learningเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย

เรียนจบแล้วมีโอกาสได้งานทำ 100%

เรียนรู้เพิ่มเติม arrow_forward
iPad

แจกฟรีไอแพด

ไอแพดกับการศึกษา เสริมศักยภาพให้นักศึกษาคณะวิศวฯขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้ก้าวไปข้างหน้า

มหาวิทยาลัยแจกไอแพดรุ่นล่าสุดพร้อมดินสออิเล็กทรอนิกส์ให้นักศึกษาทุกคน เพื่อเป็นการเรียนแบบล้ำยุคล้ำสมัย โดยผลิตซอฟแวร์รอบรับการเรียนการสอนของนักศึกษา

สมัครเรียนตอนนี้เลย

การันตีจากผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาความคิดเห็นจากผู้เรียน

ภควัฒน์ แก้วมณีชัย
ภควัฒน์ แก้วมณีชัย- จบการศึกษาปี 2552 -
ศิริลักษณ์ ทองหล่อ
ศิริลักษณ์ ทองหล่อ- จบการศึกษาปี 2554 -
กิตติธัช เปี่ยมบางแวก
กิตติธัช เปี่ยมบางแวก- จบการศึกษาปี 2556 -
ดนุพล ภิรมย์ศักดิ์
ดนุพล ภิรมย์ศักดิ์- จบการศึกษา ปี 2556 -
อริศรา ฝุงพิลา
อริศรา ฝุงพิลา- จบการศึกษาปี 2556 -
พิมพิชาญ์ นาคเพชร
พิมพิชาญ์ นาคเพชร- จบการศึกษาปี 2556 -
วราภรณ์ มะลิสา
วราภรณ์ มะลิสา- จบการศึกษาปี 2557 -
ลัลน์นลิน คำศิริพจน์
ลัลน์นลิน คำศิริพจน์- จบการศึกษาปี 2557 -
ณัฐภัทร ดิลกสัมพันธ์
ณัฐภัทร ดิลกสัมพันธ์- จบการศึกษาปี 2558 -
สรวิชญ์ ปัญญาโชคไพศาล
สรวิชญ์ ปัญญาโชคไพศาล- จบการศึกษาปี 2558 -
ชวัลวิชญ์ อนันต์ประเสริฐ
ชวัลวิชญ์ อนันต์ประเสริฐ- จบการศึกษาปี 2558 -
ธนพิสิฐ ตติยะเรืองกิจ
ธนพิสิฐ ตติยะเรืองกิจ- วิศวกรรมโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 4 -
พันนิชา จีนศรีคง
พันนิชา จีนศรีคง- วิศวกรรมโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 4 -
เปรมยุดา ดำรงศิริวุฒิ
เปรมยุดา ดำรงศิริวุฒิ- วิศวกรรมโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 4 -
ณัฐวิกาญจน์ เทพอุด
ณัฐวิกาญจน์ เทพอุด- วิศวกรรมโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 4 -
กีรติ ทวีศรีสุขุมนาถ
กีรติ ทวีศรีสุขุมนาถ- วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปีที่ 3 -
สุธารัตน์ หวานสูงเนิน
สุธารัตน์ หวานสูงเนิน- วิศวกรรมโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 -
ทักษ์ดนัย แสงสกุล
ทักษ์ดนัย แสงสกุล- วิศวกรรมโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 -
พีรนันท์ สีมา
พีรนันท์ สีมา- วิศวกรรมโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 -
อัษฎาวุธ วัชรวงศ์วัฒนา
อัษฎาวุธ วัชรวงศ์วัฒนา- วิศวกรรมยานยนต์ ชั้นปีที่ 2 -