126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หลักสูตรที่เปิดสอน

สำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี เปิดสอนทั้ง ภาคปกติ และ ภาคเสาร์อาทิตย์ แล้ววันนี้