126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

วิศวะหัวการค้า

เส้นทางการเรียนรู้... สู่วิศวกรมืออาชีพ

คณะวิศวฯสอนให้ผู้เรียน ประดิษฐ์ คิดจริง ปฏิบัติจริง ผุดไอเดียสร้างนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้ก้าวไปข้างหน้า

Work integrated Learning

รูปแบบการเรียนรู้

การจัดการศึกษาเป็นแบบเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work - integrated Learning)

freshman

Freshman (first-year)

นักศึกษาปี 1

ก้าวแรกของการเป็นนักวิศวกรมืออาชีพ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทฤษฎี ปรับความรู้พื้นฐานในวิชาต่างๆ เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดให้เป็นระบบ

sophomore

Sophomore (second-year)

นักศึกษาปี 2

เนื้อหาเริ่มมีความเข้มข้นขึ้น ศึกษาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่แตกต่างกันออกไปตามสาขาที่เลือก

junior

Junior (third-year)

นักศึกษาปี 3

เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ความสามารถในการแก้ปัญหา และยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน

สหกิจศึกษา

Senior (fourth-year)

สู่สถานปฏิบัติการจริง สัมผัสประสบการณ์จริง

เส้นทางการเรียนรู้โค้งสุดท้ายของนักศึกษาปีชั้นปีที่ 4 จะต้องรวมกลุ่มและทำโครงงานกลุ่ม เพื่อฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม ธุรกิจใหม่ที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งในปีสุดท้ายจะเป็นปีที่รุ่นพี่ต้องเข้าไปโค้ชรุ่นน้องในด้านต่างๆ เพื่อที่จะได้เรียนรู้อย่างเข้าใจ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อเสริมสร้างประบการณ์ด้านการประกอบการให้พัฒนาไปอีกระดับ

senior
senior
senior

เรียนวิศวะแล้วชีวิตดีขนาดนี้ ต้องเลือกแล้วไหม?

ไม่จำเป็นว่าจะต้องจบวิทย์คณิต จะจบสายศิลป์หรือจบอะไรมาก็เรียนวิศวะได้