126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์นักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

ในทุกๆปีการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ ในต่างประเทศที่หลากหลาย เช่น เยอรมันนี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, อเมริกา, จีน เป็นต้น

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.00
 • ระยะเวลาในการไปแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษาเป็นต้นไป
 • สามารถเทียบโอนหน่วยกิต จากการไปแลกเปลี่ยนได้
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะด้านภาษาของประเทศที่นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเบื้องต้น

สิ่งที่ได้รับ

 • เป็นการเปิดกว้างโลกทัศน์ ได้ประสบการณ์เรียนรู้ในต่างประเทศ ทั้งการวิจัยและการศึกษาในห้องเรียนในต่างแดน
 • มีโอกาสรับทุนศึกษาต่อในประเทศที่ไปแลกเปลี่ยน
 • ได้เรียนรู้สิ่งที่แตกต่าง สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้

รายชื่อสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและองค์กรระดับโลก นักศึกษาส่วนใหญ่ มักเลือกสถาบันแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศดังนี้:

 • Nagaoka University of Technology, Japan
 • Stuttgart University, Germany
 • Beijing Jiaotong University, China
 • Liuzhou Railway Technical College, China
 • Hong Kong Poly Technic University, Hong Kong

สำหรับสถาบันอื่นๆ จำแนกตามประเทศไว้ดังนี้

Argentina
 1. Universidad Nacional de Córdoba
 2. Universidad Católica de Córdoba, Argentina
Australia
 1. Southern Cross University, Australia
Bhutan
 1. Bhutan Chamber of Commerce & Industry (BCCI)
Brazil
 1. Universidade De São Paulo, São Paulo, Brazil
 2. Fundacao Universidade de Brasília
 3. Universidade de Brasília, Brazil
Bulgaria
 1. Varna Free University, Varna, Bulgaria
 2. International University College, Bulgaria
Canada
 1. Concordia University College of Alberta, Canada
 2. Concordia University, Edmonton, Canada
Cambodia
 1. Westline Education Group (WEG), Cambodia
Colombia
 1. Fundcaion Universitaria Empresarial de la Camara de Commercio de Bogota - Uniempresarial
Czech Republic
 1. University of Finance and Administration, Prague, Czech Republic
France
 1. College de Paris, France
Germany
 1. Stuttgart Media University, Germany
 2. South Westphalia University of Applied Science, Germany
India
 1. Assam Kaziranga University, India
Indonesia
 1. BINUS University, Jakarta, Indonesia
 2. Universitas Darul'ulum Jombang, Indonesia
 3. UNIVERSITY OF 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
Iran
 1. Shakhes Pajoh Research Institute, Iran
Japan
 1. Nagaoka University of Technology, Nagaoka, Japan
Kenya
 1. United States International University-Africa, Nairobi, Kenya
 2. Kenyatta University, Kenya
 3. The United States International University, Kenya
Laos
 1. Soutsaka College of Management and Technology, Laos
Myanmar
 1. The Republic of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI)
 2. Mandalay Region Chamber of Commerce and Industry (MRCCI)
 3. MYANMAR INSTITUTE OF BUSINESS