126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

หุ่นยนต์กู้ภัยรับรางวัลที่ 1 บีโอไอแฟร์

ทีม CEO Mission EOXD III นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้ารับรางวัลชนะเลิศ จาก ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TechnoMart InnoMart 2011) ในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ซึ่งฟันฝ่าคู่แข่งคว้าชัยจาก 50 ทีมทั่วประเทศ ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2554 โดยมี รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี พร้อมด้วยผศ.รัตนาวดี ศิริทองถาวร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และอาจารย์ที่ปรึกษาทีมและเพื่อนนักศึกษาร่วมให้กำลังใจ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ณ อิมแพคเมืองทองธานี

รายชื่อนักศึกษา

  1. นายธนัช กิตติสารเมธากร
  2. นายวิศิษฐ์ สุกันตพงศ์
  3. นายอภิเดช ม่วงดี
  4. น.ส.พัชรี ไพรีรณ

อาจารย์ที่ปรึกษา

  1. ผศ.สุภานันท์ ตันวรรณรักษ์
  2. ผศ.อมร ตันวรรณรักษ์
  3. ผศ.เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง