126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ชนะเลิศหุ่นยนต์กู้ระเบิด TechnoMart

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คว้ารางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์กู้ชนะเลิศหุ่นยนต์กู้ระเบิดเยาวชนไทยทำได้ เงินสด 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากงานเทคโนโลยีและนวัตรกรรมของไทย ประจำปี 2555 TechnoMart InnoMart 2012 โดยทีม CEO Mission EOXD III โดยเป็นแชมป์ 2 สมัยแล้ว

จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย