126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ดูงานทางด่วนและรถไฟฟ้า

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง ม.หอการค้าไทยดูงานที่บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ วันที่ 2 ธันวาคม 2559