126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

Workshop นวัตกรรมจากวัสดุแก้ว

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมทดลองและทำ Workshop จากผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมที่หลากหลายที่ทำจากวัสดุแก้วที่ IDE Center (Innovation Driven Entrepreneurship Academy) นำเสนอโดย ดร. Jeff Evenson จาก MIT ปัจจุบันเป็น Senior Vice President and Chief Strategy Officer ของ Corning Incorporated ประเทศอเมริกา