126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับโลก

การแข่งขันหุ่นยนต์ World Robocup 2007 ที่เมืองแอตแลนต้า  รัฐ จอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม ซึ่งมี 300 ทีมจาก 33 ประเทศ ทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน โดยเมื่อวันที่ 7 ก.ค. การแข่งหุ่นยนต์กู้ภัยโลก World Robocup Rescue ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการ มีทีมจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมทั้งหมด 17 ทีมจาก 8 ประเทศทั่วโลก

ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา ที่ มหาวิทยาลัยจอร์เจีย เทค (Georgia Tech) เมืองแอตแลนตา (Atlanta) ประเทศสหรัฐอเมริกา