126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ค่ายภูมิใจฯ โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว

ก็เป็นโครงการต่อเนื่อง ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบความสุขและร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยการสร้างอาคาร สร้างถนน ซ่อมหลังคา ซ่อมเครื่องเล่นเด็ก เดินสาย อินเตอร์เน็ต กิจกรรมดีๆสู่สังคม โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า "ค่ายภูมิใจวิศวฯ ลูกแม่ไทร"

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ดร.มณิสรา บารมีชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้พาทีมงานจำนวน 7 คน และนักศึกษาคณะวิศวฯ 220 คน ลุยชนบท เพื่อบำรุงก่อสร้าง และพัฒนาให้กับโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว จังหวัดเพชรบุรี เป็นจำนวน 3 วัน 2 คืน โดยมีรายชื่อทีมงานดูแลนักศึกษาดังนี้

  1. ดร.มณิสรา บารมีชัย
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์
  3. อาจารย์ภคพงศ์ อมรกุล
  4. อาจารย์เดวิช บรรเทา
  5. ดร.ปิยะเนตร นาคสีดี
  6. นายเรวัตร์ พิศเกาะ
  7. คุณเบญญาทิพย์ ศรีเจริญ