126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

น.ศ. ดูงาน SCG Logistics

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมดูงาน ศูนย์กระจายสินค้าของ SCG Logistics วังน้อยอยุธยา เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 โดย CDC  หรือCentral Distribution Center แห่งนี้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัย มีพื้นที่ให้บริการ 18,000 ตร.ม. ภายในศูนย์กระจายสินค้าประกอบด้วยระบบคลังสินค้าที่ทันสมัย อาทิ ระบบจัดเก็บและหยิบสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS - Automated Storage and Retrieval System) และระบบการจัดการคลังสินค้า SAP-EWM (Extended Warehouse Management)