126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ฝึกอบรมเรื่องการซ่อมสีรถพื้นฐาน

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ ได้เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการซ่อมสีรถพื้นฐานกับบริษัทนิปปอนเพ้นท์(ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560
นอกเหนือจากทฤษฎีด้านอุตสาหกรรมยานยนต์จากมหาวิทยาลัยแล้ว ทางด้านปฎิบัติก็ยังได้ลงมือจริง ในสถานประกอบการจริงอีกด้วย