126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2560

ผศ.ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอต้อนรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ใหม่ทุกคนสู่รั้วแม่ไทร ในงานปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560