126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ค่ายภูมิใจวิศวฯ ลูกแม่ไทร ปี 2555

ค่ายภูมิใจวิศวฯ ลูกแม่ไทร ภูมิใจวิศวฯ หอการค้าไทย เยียวยาชุมชน