126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ปรับพื้นฐาน ก่อนเปิดเรียน 2561

ปรับพื้นฐาน ก่อนเปิดเรียน
เด็กวิศวะ หัวการค้า เรียนอะไรกัน?
นำกิจกรรมโดย Master COACH FREEZE คุณนริศ  ชุนงาม
 
ภาพบรรยากาศ วันแรก FIRST LOVE FIRST DATE
ก่อนจะรู้จักใคร ต้องทำความรู้จักคนๆนี้ให้ดีก่อน คนๆนั้นคือ “ตัวเรา” รู้จักตัวเองแล้วจะเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
 
บรรยากาศวันที่สอง DESIGN YOUR LIFT DESIGN TOGETHER
เรียนให้จบก่อน แล้วค่อยคิดว่าชีวิตจะเป็นอย่างไร
นั่นไม่ใช่แนวทางการสอนของคณะวิศวฯ หัวการค้า
ที่นี่ นศ.ทุกคนต้องออกแบบชีวิตตัวเองตั้งแต่ก้าวเข้ามาในรั้วแม่ไทร ศึกษาหาเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ มิตรภาพ เพื่อพิชิตเป้าหมายที่ออกแบบไว้ “ชีวิตลิขิตได้”
 
ขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ
วาโย คลินิกเวชกรรม
Shakira ไส้กรอกเนื้อออสเตรเลีย 100%
เครื่องดื่มอินทผาลัม  ไอเบฟ
คลินิคกายภาพสวนสน
Friz Edutainerและ X - Master  Team