126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

Young Technopreneur 2018

วันที่ 16-18 มิถุนายน 2561 โครงการ Young Technopreneur 2018 ที่จัดโดยกลุ่มบริษัทสามารถ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดทำกิจกรรมพัฒนาเหล่าเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยีรุ่น 7 ค่าย Bootcamp ที่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ย่านตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก และย่านตลาดน้ำบางน้อย
 
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย จำนวน 6 คนผ่านเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่
 
  1. นายอัจฉริยะ นิธิธรรมาโรจน์
  2. นายนราเทพ ทิพยะบูลย์  
  3. นายนราธิป ผดุงไชยทรัพย์
  4. นายวิลาศ    กองสว่าง 
  5. นายต้นเพชร พงษ์วัฒนา
  6. นายวงศกร  วังสัตตบงกช