126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในพิธีปัจฉิมนิเทศ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ฟังโอวาทจากท่านคณบดี และฟังบรรยายจากวิทยากร พี่อุ๋ย HR ในหัวข้อ "สมัครงานอย่างไร... ให้ได้งานดี๊ดี" อีกทั้งคณะฯ ยังเชิญรุ่นพี่ที่จบไปทำงานแล้ว มาเล่าถึงคุณภาพชีวิตในวัยทำงาน ประสบการณ์การทำงานให้น้องๆที่กำลังจะจบฟังกันด้วยค่ะ