126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

นศ ป.โท คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

วิศวะ ม.หอการค้าไทย คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกบัญชีร้านค้าออนไลน์
นายรักษ์พล ทองมา นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิจัยเรื่อง “Data analytics ในบัญชีร้านค้าออนไลน์ เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลการขาย” เพื่อพัฒนาต่อจากร้านค้าออนไลน์ของตนเองและนำไปประกอบการตัดสินใจในการทำการตลาดหรือขยายสาขาด้านอื่นๆ ต่อไป สามารถคว้ารางวัลประเภทผลงานวิจัยดีเด่น ระดับชั้นปริญญาโท จากเวที TGGS STI Award 2019 (Master Level) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวนผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 56 หัวข้อจากทั่วประเทศไทย

เนื้อหาข่าว