126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

อบรมสอนทำ PowerBank

UTCC Makerspace คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมสอนทำ Power Bank ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการแรกของการเปิดแหล่งสร้างนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือที่เราเรียกกันว่า UTCC Makerspace