126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ศึกษาดูงาน Inland Container Depot : ICD

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายความรู้นอกตำราให้กับนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ศึกษาการบรรจุและแยกสินค้ากล่อง เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียง ซึ่งควรค่าแก่การศึกษาอย่างยิ่ง ณ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายความรู้นอกตำราให้กับนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ศึกษาการบรรจุและแยกสินค้ากล่อง เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียง ซึ่งควรค่าแก่การศึกษาอย่างยิ่ง ณ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง (Inland Container Depot : ICD)