126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ศึกษาดูงาน ศูนย์กระจายสินค้าบุญถาวรรังสิต

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ชั้นปีที่1 และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์ชั้นปีที่2 เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับระบบคลังสินค้า และระบบการจัดการสินค้า ณ ศูนย์กระจายสินค้าบุญถาวรรังสิต