126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

อบรม Arduino Programming

Application ประยุกต์ด้วย Arduino วันนี้น้องๆได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยบอร์ดทดลอง Arduino ESP32 ณ ห้อง UTCC Makerspace อาคาร 19 ชั้น 1