126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ดูงานรถไฟฟ้า Airport Rail Link

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์กับฝึกซ้อมแผนจัดการเหตุการณ์รถไฟฟ้าจอดกลางเส้นทางหลักเนื่องจากไม่ได้รับการจ่ายไฟจากระบบสายส่งไฟฟ้าเหนือหัว เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 โดยในเวลาฝึกซ้อมได้ฝึกซ้อมเวลา 23.00 - 03.00 น. หลังจากให้การให้บริการของรถไฟฟ้า airport link ตามปกติ

โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการฝึกซ้อม พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ประธานกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมด้วย