126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ดูงานคลังสินค้าที่ บริษัทอัลบาทรอส

ศึกษา ดูงาน คลังสินค้าโลจิสติกส์ บริษัทอัลราทอส จังหวัดชลบุรี รับส่งชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับบริษัทผู้ผลิต