126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

กิจกรรมติวเตรียมความพร้อม น.ศ. ใหม่

กิจกรรมติวเตรียมความพร้อม นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559 สนุกสนานมาก