126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

วิ่งเกียร์ประจำปีการศึกษา 2552

กิจกรรมวิ่งเกียร์ ถือเป็นประเพณีสืบทอดมาตั้งแต่ยุคแรกๆของคณะวิศวฯ โดยแต่ละปีการศึกษา จะวิ่งเป็นจำนวนรอบ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1