126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์กู้ภัย