126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โครงการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ 5-8 มิถุนายน

โครงการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ 5-8 มิถุนายน

 

 

รายวิชาที่สอนมีดังต่อไปนี้

  1. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  2. คณิตศาสตร์
  3. ฟิสิกส์

ในวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. สำหรับสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

การแต่งกาย ขอให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ใส่ชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาจากสถาบันเดิม

อย่าลืมบอกต่อๆไปยังเพื่อนที่ไม่ทราบข่าวด้วยนะคะ