126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ตารางเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่ลงชื่อแสดงความจำนงไว้ที่คณะวิศวฯ

ตารางเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่ลงชื่อแสดงความจำนงไว้ที่คณะวิศวฯ

        วันที่เราจะเริ่มเรียนกันก็คือวันจันทร์ที่  14  พฤษภาคม  2555 และการเรียนจะสิ้นสุดในวันศุกร์ที่  25  พฤษภาคม  2555 นะคะ โดยเราจะเรียนกันในวันจันทร์ที่ – ศุกร์   เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ. ศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ และเวลาที่เราจะใช้เรียนกันทั้งหมดเป็นเวลา 20  ชั่วโมง
        ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็นจำนวน 1,200 บาทต่อคน และค่าตำราเรียนอีกคนละ 300 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,500 บาท แต่คณะวิศวฯเราใจดีค่ะ เราออกเงินให้คนละ 600 บาท เพราะฉะนั้นนักศึกษามีจ่ายค่าใช้จ่าทั้งหมด 900 บาทค่ะ
        กำหนดชำระเงิน:   26 เมษายน  ถึง  11  พฤษภาคม  2555 นี้นะคะ นักศึกษาสามารถติดต่อเพื่อชำระเงินได้ที่เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 19 ชั้น 1 แผนกธุรการค่ะ