126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ The Stuttgart Media University, Germany

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ The Stuttgart Media University, Germany

และในวันที่ 16 เมษายน 2558 ผศ.ดร. สุวรรณี อัศวกุลชัย  ดร.จักรินทร์ ศรีมูล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ดร. ฐิติกานท์ สัจจะบุตร และนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติจำนวน 2 คน เข้าเยี่ยมชม Stuttgart Media University เพื่อเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งผลจากการประชุม จะมีนักศึกษาเยอรมัน 3 คน มาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 วิชา (สอนโดย ผศ.ดร. สุวรรณี อัศวกุลชัย) และเรียนที่ วิทยาลัยนานาชาติ 5 วิชา ในเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 1 เทอม ภายหลังจากการประชุมมีนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ติดต่อกับ ผศ.ดร. สุวรรณี อัศวกุลชัย  โดยตรงจะมาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 วิชา ในเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 1 เทอม


วันที่ 16 เมษายน 2558  ทีมคณาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชม Stuttgart Media University

นักศึกษาเยอรมัน 3 คน ที่จะมาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติ เทอม 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 1 เทอม

 

 

บรรยากาศการประชุม