126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Logistics Talks - Mr.Lindsay Fox ผู้ก่อตั้งบริษัท Lindfox บริษัทชั้นนำของโลก

Logistics Talks - Mr.Lindsay Fox ผู้ก่อตั้งบริษัท Lindfox บริษัทชั้นนำของโลก

        ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ExMBA 3 ตึก 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้สนใจสามารถเข้าฟังได้ตามวันและเวลาดังกล่าว  โดย Mr.Lindsay Fox  จะเข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดการการบรรยายดังนี้...
 

9:30- 10:00

  • Registration

10:00- 10:20

  • Opening Remark
  •  Associate Professor Sauwanee Thairungroj President, University of the Thai Chamber of Commerce

 10:20-11:30

  • Strategies for global transport industries to survive under ASEAN Economic Community 2015 Mr. Lindsay Fox AC, LinFox Founder, Australia
  • The objective of this session is to present and discuss the future trends and challenges of the global transport and logistics development regarding ASEAN Economic Community (AEC).  What transport and logistics companies should do to compete? 

11:30-12:00

  • Questions and Answers

  
Audience: Government agencies, trucking and logistics business entrepreneurs, logistics media, logistics professionals, bachelor, master, and PhD students in areas of business, logistics, engineering, and MBA, etc.