126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

นักศึกษารหัส 54 เข้ากลางปีให้มาลงชื่อรับคอมพิวเตอร์ Note Book