126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเกียรติยศวันครบรอบวันสถาปนา 49 ปี มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเกียรติยศวันครบรอบวันสถาปนา 49 ปี มหาวิทยาลัย

โดยในงานดังกล่าวมีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พิธีมอบรางวัลเกียรติยศแก่พนักงานประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งมีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลจากงานดังกล่าว ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา
  • ผศ.รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์

 

รางวัลนักวิจัยดีเด่น

  • ผศ.ดร. ธานัท รุ่งศิรธนะ

 

รางวัล Teaching Excellence award

  • ผศ.ดร. เกษม อุทัยไขฟ้า 

 

รางวัลพนักงานดีเด่นสายอาจารย์

  • อาจารย์ ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์