126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งาน GEDGETS to U 2012 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555