126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

MyChoice Clicker ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทบุคคลทั่วไป พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

MyChoice Clicker ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทบุคคลทั่วไป พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

          จากการที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมร ตันวรรณรักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์  ได้ออกแบบและพัฒนาระบบสอบถามความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ ( MyChoice Clicker ) ขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและได้พัฒนาระบบต่อจนระบบมีประสิทธิภาพการทำงานสูง มีการใช้งานที่ง่ายและมีเสถียรภาพในการทำงานอย่างมาก สามารถรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันได้มากถึง 1,800 คน   จึงได้ส่ง MyChoice Clicker เข้าประกวดชิงรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ผลปรากฏว่า MyChoice Clicker ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทบุคคลทั่วไป พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของการประกวดครั้งนี้และเป็นรางวัลระดับชาติ โดยมีผลงานจากทั่วประเทศส่งเข้าประกวดกว่า 1000 ผลงาน ทั้งจากบุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยและบริษัทต่าง ๆ