126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ ไปนิเทศสหกิจศึกษาที่บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ ไปนิเทศสหกิจศึกษาที่บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน)

ซึ่งในการสหกิจ มีนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 2 คนคือ นายกีรติ เฮงประเสริฐ และนายสังสิทธิ์ ธนเศรษฐ์ศิริเข้าร่วมในโครงการนี้ ในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรเครือข่าย และมีนายธีรวุฒิ กาฬสินธุ์ (วิศวคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย) วิศวกรเครือข่ายเป็นพี่เลี้ยงดูแลการปฏิบัติงาน