126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

โดยนักศึกษาสหกิจทั้ง 2 คน มีหน้าที่ในการตรวจรับและตรวจเช็คสินค้าอันตรายจากซัพพลายเออร์ ซึ่งการตรวจรับและตรวจเช็คสินค้าอันตรายเหล่านี้จะต้องมีการดูแลเรื่องเอกสารและมีการตรวจสอบโดยละเอียดเป็นพิเศษ นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทของคลาสสินค้าอันตรายซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 9 คลาส โดยคลังสินค้าอันตรายแห่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าคลาส 3 ประเภทของเหลวไวไฟและคลาส 9 ประเภทวัตถุไวไฟเบ็ดเตล็ด นักศึกษาจึงมีความจำเป็นต้องตรวจเช็คและตรวจสอบทั้งเอกสาร การจับเวลากระบวนการขั้นตอนในการทำงาน รวมถึงตรวจสอบฉลากที่ติดมากับบรรจุภัณฑ์โดยละเอียด