126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ในหลักสูตร

  • วิศวกรรมยานยนต์ (AE)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (ICTES)
  • วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรที่ยั่งยืน (SERE)

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/
 
หรือโทร. 0-2564-8016 ถึง 8
อีเมล์. [email protected]