126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรีเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรีเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

และดร.อภิวัฒน์ แสงโนรีได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ ที่บริษัทอายิโน๊ะโมโต๊ะ นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ดูแลและเรียนรู้ระบบ Network และการออกแบบ Software ด้านการจัดการเอกสาร รู้สึกประทับใจกับทางบริษัท ที่พร้อมให้ความรู้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่ และมีรุ่นพี่ที่จบแล้วและทํางานเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่นี่ด้วย