126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ บริษัทเบทาโกร