126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์ นักศึกษาสหกิจที่โรงงาน Freeland Co.,Ltd

ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์ นักศึกษาสหกิจที่โรงงาน Freeland Co.,Ltd

น้องเบส สาววิศวโลจิสติกส์ ตัวเล็ก แต่สู้งานมากปีนี้ทางโรงงานมี Project ให้ทำสองเรื่อง เรื่องแรกคือการ Develop Cost Standard System for Pricing กับ เรื่องที่สองคือการ Develop Production Efficiency Target ลง Line การผลิตทุกวันยาวไป