126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ดร.ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจที่บริษัท ที-เน็ต จำกัด