126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ดร.วันชัย ฉิมฉวี เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ นายณัฐนนท์ ประสีทอง