126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555

  1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
  2. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
  3. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
  4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
  5. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  6. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สมัครได้ตั้งแต่ 5 มกราคม – 15 เมษายน 2555

ตรวจสอบและอ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่