126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้บริหาร นำทีมคณาจารย์และครูปฏิบัติการ พานักศึกษาไปดูโรงงานผลิตยางรถยนต์